کربلا جویان

کربلا جویان

وب سایت خبری

سوالات مسابقه کتابخوانی : اخلاق نبوی

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

 ( سوالات مسابقه کتابخوانی :  اخلاق نبوی )

 

۱

کدام مورد عامل عمده محبوبیت پیامبر (ص) در میان‌امت، و سبب اصلی موفقیت اودردعوت دینی بوده است؟

الف)  بخشندگی                                                     ب) اخلاق                       

ج) تواضع                                                   د)  ساده زیستی

۲

محبوبترین غذا و سفره در نزد پیامبر (ص)، آن بود که…….

الف)  فروتنی و تواضع در آداب غذا خوردن رعایت شده باشد .

بسفره، ساده و بی تکلف باشد .

ج) در حال گرسنگی باشد .                   .

د) افراد بیشتری سر سفره نشسته باشند .

۳

…………….. هر کس، نشان دهنده شخصیّت فکری و روحی اوست.

الف)  نوع سخن گفتن                                       ب)  اخلاق                         

ج)  بندگی                                                د) نوع رفتار

۴

کدام رفتار پیامبر(ص)  باعث سبب نفوذ در دلها ، یکدلی ، صفا و محبّت بود؟

 الف)  تفقّد و احوالپرسی                               ب)  ادب در برخورد               

ج)   روحیّه بزرگواری                                  د)  مردم‌داری

۵

این که انسان، از خطای دیگران در گذرد، عذرخواهی افراد را بپذیرد، کسی را بر لغزش‌هایش سرزنش و ملامت نکند، خواسته کسی راردّ نکند، به سخن چینی و ذکر معایب دیگران گوش ندهد(برکدام ویزگی رفتاری پیامبر استدلال دارد؟)

 الف)    مردم داری                                  ب)   حفظ حریم‌ها                    

ج)  روحیّه بزرگواری                                        د)  احترام به دیگران      

۶

از نمودهای حسن خلق، آمیختن سخن با ……… است. هم جاذبه می‌آفریند، هم سخن را دلنشین‌تر می‌سازد.

  الف)  لبخند                                       ب)   فهم مخاطب                   

ج)  منطق                                            د) تحلیل و استدلال

۷

چرا پیامبر(ص)  دوست نداشت گزارشهای ناخوشایند و عیب‌ های اصحاب را بشنود؟

الف)   حفظ آبروی دیگران                    

 ب)  زیرا سینه و دلش نسبت به اصحاب، سلیم و بی غل و غش باشد.

ج) دور از اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی می دانست                          

د) استمرار معاشرت و حفط روابط اجتماعی

۸

عامل عمده موفّقیّت پیامبر (ص)در مدیریت اجتماعی و اخلاق معاشرت چیست؟

الف)  رسیدگی به مشکلات مردم                               ب)   بی تکلّف    

ج) صبوری و تحمّل                                         د) احترام به دیگران

۹

در محضر پیامبر(ص) ، کسانی قرب و منزلت بیشتری داشتند و از یاران ویژه وی به شمار می‌رفتندکه……

الف) برای درک فیض و طلب علم، شرفیاب حضورش می‌شدند.

 ب)  خیرخواهی‌شان نسبت به مسلمانان بیشتر و مواسات، کمک‌رسانی و ایثارشان نسبت به مردم افزون‌تر باشد.

ج) در حال خشم، زبان خود را کنترل می کردند و اخلاقی نیکو داشتند.

 د) رفتاری متواضعانه و دور از تکبر داشتند.

۱۰

پیامبر(ص) در عین کمال نماز، خطبه‌هایش کوتاه‌ترین بود و کمترین سخن بیهوده و غیر لازم نداشت.

 این رعایت   …………………..  او را نشان می‌داد.

  الف) مردم داری                                                       ب)  وقت شناسی

 ج)  فهم سطح مخاطبین                                         د) جلوس مؤدّبانه

 

۱۱

چرا حضرت رسول (ص) در مسافرت ،گاهی از راهی که می‌رفت در بازگشت از راه دیگری بر می‌گشت؟

الف) یک اقدام امنیتی بود تا از خطرهای احتمالی و کمین دشمنان مصون بماند.

ب) زمینه افزایش رزق و روزی بوده است.

ج) تقویت روابط اجتماعی، سبب رونق کار اجتماعی، معاشرت با طیف وسیع‌تری از مردم.

د) هر سه مورد

۱۲

کدام گزینه نادرست است؟

الف)  اخلاص و حضور قلب، مغز عبادت و روح نماز است

ب)  یپامبر اکرم (ص)روشنایی چشم من در نماز و روزه قرار داده شده است.

ج)   پیامبرهر گاه میان دو کار مخیّر می‌شد، آن‌چه را که مفید تر بود انتخاب می‌کرد.

د)   رفتار هرکس در خانه، با همسر و فرزندان و بستگان، نشان‌دهنده شخصیت روحی و اخلاقی‌اوست.

۱۳

حضرت  پیامبر (ص) کدام گروه را مهمانان خدا می‌دانست؟
الف) رزمندگان، حج‌گزاران و عمره‌کنندگان                                

ب)  روزه داران، حج‌گزاران و اولیاءخدا

ج) روزه داران ، حج‌گزاران و نمازگزاران جمعه                              

د)  روزه داران ، حج‌گزاران و شهدا

۱۴

این حدیث کدام سیره ی پیامبر(ص)  را بیان می کند ؟

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است : ( انَّ اللَّهَ تعالی یُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ اذا خَرَجَ الی اخْوانِهِ انْ یَتَهَیَّأَ لَهُمْ وَیَتَجَمَّل َ)

الف)  ادب در برخورد                                        ب)   آراستگی             

ج)   تفقّد و احوالپرسی                                      د)  جلوس مؤدّبانه

۱۵

طبق فرمایش پیامبر (ص) حقّ مجالس چیست؟

الف) پاسخ سلام را بدهید ،چشم‌هایتان رااز ناروا بپوشید، ، نابینا را راهنمایی کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید.

ب) با کیفیت سخن گفتن ، کنترل و مراقبت بر زبان و گفتار خود، چشم‌هایتان رااز ناروا بپوشید.

ج) چشم‌هایتان رااز ناروا بپوشید نابینا را راهنمایی کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید، با کیفیت سخن بگویید.

د)  پاسخ سلام را بدهید، مردم را راهنمایی کنید، سطح فکر و میزان کشش و معلومات طرف را حساب ‌کنید.

۱۶

خداوند در قیامت، قدم‌های کسانی را بر صراط، استوار می‌دارد که  ……

الف)  سنّت پیامبر(ص)  خدا تبعیّت و به آنها عمل کند

ب). در سلام گفتن و دست دادن و مصافحه کردن، از دیگران سبقت گیرد..

ج)  حاجتِ حاجتمندان و گرفتاریِ درماندگان را به افراد توانگر و مسؤولان و زمامداران برسانند..

د)  از همه مردم بخشنده‌تر و در معاشرت، بزرگوارتر باشد.

۱۷

    …………….. در حضور دیگران، فرهنگ و تربیت انسان را نشان می‌دهد.

 الف)  کیفیت سخن گغتن                             ب)  آراستگی              

ج) نحوه نشستن                                                   د)     تواضع

۱۸

…………….  در مسیر مبارزاتی توحیدی خویش، الگوی موحّدان معرّفی‌شده است و ……………. در بعد اخلاق و معاشرت، اسوه مسلمان به حساب آمده است

 الف) حضرت عیسی (ع) – حضرت محمد (ص)                    

ب)  حضرت موسی (ع) –  حضرت محمد (ص)  

ج) حضرت علی (ص)  حضرت محمد (ص)                        

د) حضرت ابراهیم  (ع) – حضرت محمد (ص )             

۱۹

پیامبر کدام بخش از اوقات خود در خانه را برای تأمین نیازهای روحی و عاطفی اختصاص داده بود؟

  الف) خدا                                              ب) خانواده

 ج)  خود                                                    د)   مردم

۲۰

کدام مورد ،از نشانه ی میزان خردمندی و حدّ و حدود شعور و ادب انسان است ؟

الف) کیفیت سخن گفتن با دیگران                             ب)  نوع رفتار            

ج) آراستگی                                             د) تفقّدواحوالپرسی                 

 

سوال خود را مطرح کنید :